Ἡ τοῦ/τῆς Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα εἰκὼν

Ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί παρουσίασε τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις του 2017.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα υπερέβη τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2016 (εκτίμηση 2% vs στόχου 0.5%). Επόμενο βήμα, να κλείσει η 2η αξιολόγηση και να συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος.

Την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου, θα βρίσκεται στην Αθήνα όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2017: ταξιδεύοντας σε ταραγμένα νερά

Αποτέλεσμα εικόνας για moskovisi

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2017

Η περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας

Η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στις αγορές εργασίας, μετά τις εκτενείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολλά κράτη μέλη. Το 2017 και το 2018 η απασχόληση προβλέπεται να εξακολουθήσει να αυξάνεται με σχετικά σταθερό ρυθμό, αν και ελαφρώς βραδύτερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, από 10,0% το 2016 σε 9,6% φέτος και σε 9,1% το 2018. Στο σύνολο της ΕΕ, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 8,5% το 2016 σε 8,1% το 2016 και σε 7,8% το 2018. Πρόκειται για τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας από το 2009, παρόλο που παραμένουν υψηλότερα από τα προ της κρίσης επίπεδα.

Μείωση του δημόσιου χρέους και των δημόσιων ελλειμμάτων

Τόσο το συνολικό δημόσιο έλλειμμα όσο και ο δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται πτωτικά την περίοδο 2017 – 2018. Το επίπεδο του δημόσιου ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί από 1,7% του ΑΕΠ το προηγούμενο έτος σε 1,4% την περίοδο 2017- 2018. Η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες δαπάνες για την πληρωμή τόκων λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων. Είναι επίσης αποτέλεσμα των περαιτέρω βελτιώσεων στην αγορά εργασίας: περισσότερα άτομα καταβάλλουν φόρους και εισφορές, και λιγότερα λαμβάνουν κοινωνικές παροχές. Ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σταδιακά από 91,5% το 2016 σε 90,4 το 2017 και σε 89,2% το 2018.

Επέκταση των οικονομιών όλων των κρατών μελών

Για πρώτη φορά από το 2008, οι προβλέψεις της Επιτροπής δείχνουν οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για ολόκληρη την περίοδο των προβλέψεων (2016, 2017, 2018). Ακόμη και τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της ύφεσης αναμένεται να έχουν επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης ήδη από το προηγούμενο έτος. Ο αντίκτυπος της ανατίμησης του αμερικανικού δολαρίου και τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα μπορούσαν, ωστόσο, να αυξήσουν τις διαφορές στους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών.

Ιδιαίτερα υψηλοί κίνδυνοι χαρακτηρίζουν τις χειμερινές προβλέψεις

Η ιδιαίτερα υψηλή αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις χειμερινές προβλέψεις οφείλεται στις αδιευκρίνιστες ακόμη προθέσεις της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ σε βασικούς τομείς πολιτικής, στις πολυάριθμες εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν φέτος στην Ευρώπη, καθώς και στις επικείμενες διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 50 με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μολονότι έχει αυξηθεί το ενδεχόμενο τόσο για ευνοϊκότερες όσο και για δυσμενέστερες εξελίξεις σε σχέση με τις προβλέψεις, η συνολική κατάσταση εξακολουθεί να τείνει σε δυσμενέστερες εξελίξεις. Βραχυπρόθεσμα, τα μέτρα δημοσιονομικών κινήτρων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη απ’ ό, τι αναμένεται σήμερα. Μεσοπρόθεσμα, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης οφείλονται στα προβλήματα που κληροδότησαν οι πρόσφατες κρίσεις, στην ψήφο του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πιθανές διαταραχές του εμπορίου, στην ταχύτερη εφαρμογή μιας αυστηρής νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες που ενδεχομένως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς και στις πιθανές επιπτώσεις του υψηλού και αυξανόμενου χρέους της Κίνας.

Ιστορικό

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ένα σύνολο εξωτερικών παραδοχών όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Φεβρουαρίου 2017. Τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αποτυπώνουν τις προσδοκίες των αγορών παραγώγων κατά τη χρονική στιγμή των προβλέψεων. Για όλες τις υπόλοιπες εισροές στοιχείων, καθώς και τις παραδοχές σχετικά με κυβερνητικές πολιτικές, οι παρούσες προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη στοιχεία έως και την 1η Φεβρουαρίου 2017. Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πολιτικές που έχουν εξαγγελθεί με αξιόπιστο τρόπο και έχουν προσδιοριστεί με επαρκείς λεπτομέρειες. Οι προβλέψεις στηρίζονται σε αμετάβλητες πολιτικές.

 

Πηγή : European Comission, Press Release 13/2/2017

http://europa.eu/!CP64kR

Γεννηθείς τον Οκτώβρη του ’96 εν Αθήναις. Σπουδάζω στο τμήμα των Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου.
Αγαπώ την αρθρογραφία και το ραδιόφωνο ενώ λατρεύω τα βιβλία και τα ταξίδια.