Ως ανθρώπινα όντα αγαπάμε το φως, αντιμετωπίζοντάς το ακόμα πολλές φορές ως κάτι ανώτερο, ανυπέρβλητο ή και θείο. Ανά τους αιώνες συμβόλισε την ελπίδα, την ευτυχία και την γνώση. Οι…
Continue Reading